Glasgow Girls FC v EU Hutchisonvale

Glasgow Girls FC v Bishopton

Jeanfield Swifts v Glasgow Girls FC

Glasgow Girls FC v Hearts

Forfar v Glasgow Girls FC

Jeanfield Swifts v Glasgow Girls FC

Glasgow Girls FC v Hearts

East Fife v Glasgow Girls FC

Glasgow Girls FC v Forfar

Buchan LFC v Glasgow Girls FC