Glasgow Girls FC v Forfar

Motherwell v Glasgow Girls FC

Renfrew v Glasgow Girls FC

Glasgow Girls FC v Buchan

Glasgow Girls FC v EU Hutchisonvale

Glasgow Girls FC v Bishopton

Jeanfield Swifts v Glasgow Girls FC

Glasgow Girls FC v Hearts

Forfar v Glasgow Girls FC

Jeanfield Swifts v Glasgow Girls FC